Björn Larsson (--)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 93

Ledamot (--) Kommunfullmäktige
Ersättare (--) Storsthlm (tidigare KSL)

Sök förtroendevald