Fredrik Jöngren (C)

E-post: fredrik.jongren@stockholm.se

Ledamot (C) Revisorsgrupp 1
Ledamot (C) Revisorsgrupp 2
Lekmannarevisor (C) Nynäshamns Hamn AB
Lekmannarevisor (C) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Lekmannarevisor (C) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
Lekmannarevisor (C) Stockholms Hamn AB

Sök förtroendevald