Jan Larsén (M)

Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se

Vice ordförande (M) Revisorsgrupp 1
Ledamot (M) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot (M) Revisorsgrupp 2
Ersättare (M) Revisorskollegiet
Lekmannarevisorssuppleant (M) Invest Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Mässfastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Fiber AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Kommunikation AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholmsmässan AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stokab, AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Visit Stockholm AB
Jan Larsén (M)
Fotograf: Ryno Quantz
Högupplöst foto