Sanna Eliasson (S)

E-post: sanna.eliasson@live.se

Ersättare (S) Östermalms Stadsdelsnämnd
Suppleant (S) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
förtorendevald

Sök förtroendevald