Felix Finnveden (S)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 95
E-post: Felix.finnveden@kommunal.se

Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Ledamot (S) Äldrenämnden
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (S) Valberedningen
Felix Finnveden (S)