Busra Kocaturk (M)

Kvalificerad handläggare
Mobil: 0735167596

Ersättare (M) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Överförmyndarnämnden
förtorendevald
FOTO: Ewa Malmsten Nordell
Högupplöst foto

Sök förtroendevald