Linda Jonsson (M)

E-post: lindaa.jonsson@hotmail.com

Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald

Sök förtroendevald