Linda Jonsson (M)


Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald

Sök förtroendevald