Camilla Hane (M)

Projektledare
E-post: camilla.hane@gmail.com

Ersättare (M) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Idrottsnämnden
Camilla Hane (M)