Robert Mjörnberg (V)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 63
E-post: robert.mjornberg@stockholm.se

Ordförande (V) Äldrenämnden
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
Ersättare (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (V) Valberedningen
Suppleant (V) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Robert Mjörnberg (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto