Hassan Jama (V)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 61
Telefon: Förhandlare
E-post: hassan.jama@stockholm.se

Vice ordförande (V) Idrottsnämnden
Ledamot (V) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ersättare (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Hassan Jama (V)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto