Göran Ek (SD)

E-post: goran.ek@sd.se

Ledamot (SD) Östermalms Stadsdelsnämnd
Ersättare (SD) Fastighetsnämnden
Ersättare (SD) Äldrenämnden

Sök förtroendevald