Robin Nilsen (L)


Ersättare (L) Avfallsnämnden
Suppleant (L) Stockholm Avfall AB
Suppleant (L) Stockholm Vatten AB
Suppleant (L) Stockholm Vatten och Avfall AB
Robin Nilsen (L)