Adam Ståhlkrantz (M)

E-post: Adamstahlkrantz@gmail.com

Ersättare (M) Avfallsnämnden
Suppleant (M) Stockholm Avfall AB
Suppleant (M) Stockholm Vatten AB
Suppleant (M) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald