Anders Trojenborg (MP)

Ämnesråd
E-post: trojenborg.mp@gmail.com

Ersättare (MP) Avfallsnämnden
Suppleant (MP) Stockholm Avfall AB
Suppleant (MP) Stockholm Vatten AB
Suppleant (MP) Stockholm Vatten och Avfall AB
Anders Trojenborg (MP)