Mikael Amborn (V)

E-post: mikael.arnbom@protonmail.com

Ledamot (V) Avfallsnämnden
Ledamot (V) Stockholm Avfall AB
Ledamot (V) Stockholm Vatten AB
Ledamot (V) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald