Therese Wikström (V)


Ersättare (V) Avfallsnämnden
Suppleant (V) Stockholm Avfall AB
Suppleant (V) Stockholm Vatten AB
Suppleant (V) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald