Aida Amoli (V)

E-post: aidaamoli.politik@gmail.com

Ledamot (V) Kulturnämnden
Ersättare (V) Stockholms konstråd
förtorendevald

Sök förtroendevald