Sten Edebäck (M)

Civilingenjör
Mobil: 076 628 04 20
E-post: sten.allan.edeback@stockholm.se

Ersättare (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Farstas sociala delegation
Ersättare (M) Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sök förtroendevald