Emelie Stark (S)

Valkrets: Yttre Västerort
Telefon: Ingenjör
E-post: emelie.rohan.stark@gmail.com

Ledamot (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Emelie Stark (S)