Joel Tekle-Georgis (S)

Ledamot
Mobil: 0760620759
E-post: joeltekle@hotmail.com

Ersättare (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
förtorendevald

Sök förtroendevald