Björn Häll Kellerman (V)

E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se

Vice ordförande (V) Socialnämndens tillståndsutskott
Ersättare (V) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Socialnämnden
förtorendevald
FOTO: Jennie Eriksen
Högupplöst foto

Sök förtroendevald