Daniel Selenius (L)

E-post: daniel.selenius@liberalerna.se

Ersättare (L) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (L) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald

Sök förtroendevald