Isabelle Ljungberg (S)


Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
förtorendevald

Sök förtroendevald