Isabelle Ljungberg (S)


Ersättare (S) Stadsbyggnadsnämnden
förtorendevald

Sök förtroendevald