Svante Linusson (C)

Professor
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 45
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se

Vice ordförande (C) Stockholms Stads Parkerings AB
Ledamot (C) Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ersättare (C) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (C) Trafiknämnden
Ersättare (C) Valberedningen
Svante Linusson (C)