Elisabeth Persson Grip (V)


Ledamot (V) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Spånga-Tensta sociala delegation
Ersättare (V) Äldrenämnden
förtorendevald

Sök förtroendevald