Kenan Parlak (V)

E-post: kenan.parlak@vansterpartiet.se

Vice ordförande (V) Överförmyndarnämnden
förtorendevald

Sök förtroendevald