Milla Eronen (V)

Mobil: 073 15 13 400
E-post: milla.eronen.sdn.farsta@gmail.com

Vice ordförande (V) Farstas miljöråd
Ledamot (V) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Farstas sociala delegation

Sök förtroendevald