Johanna Karlsson (S)

E-post: johannax1@live.com

Ledamot (S) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Kungsholmens Sociala delegation
förtorendevald

Sök förtroendevald