Lisbeth Friman (KD)


Ledamot (KD) Norrmalms sociala delegation
Ersättare (KD) Norrmalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald