Zarathustra Acat (MP)

Mobil: 0735624713
E-post: zarathustra.acat@stockholm.se

Ledamot (MP) Skärholmens sociala delegation
Ersättare (MP) Skärholmens stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald