Lars Rottem Krangnes (C)

Senior rådgivare
E-post: lars.rottem.krangnes@stockholm.se

Ledamot (C) Södermalms sociala delegation
Ledamot (C) Södermalms stadsdelsnämnd

Sök förtroendevald