Lars Rottem Krangnes (C)

Historiker och socialpolitiskt sakkunnig
E-post: lars.rottem.krangnes@stockholm.se

Vice ordförande (C) Södermalms stadsdelsnämnd
Lars Rottem Krangnes (C)

Högupplöst foto