Eva Aronsson (KD)

E-post: eva.aronsson@stockholm.se

Ledamot (KD) Revisorsgrupp 1
Ledamot (KD) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisor (KD) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisor (KD) Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
förtorendevald

Sök förtroendevald