Göran Aspgren (L)

Mobil: 070-5865736
E-post: goran.aspgren@gmail.com

Ledamot (L) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Göran Aspgren (L)