Hans Marcusson (V)

Telefon: 08-6446220
E-post: marcussonhans@gmail.com

Ledamot (V) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Hans Marcusson (V)