Göran Kärrman (V)

Mekaniker
E-post: goran.karrman@gmail.com

Suppleant (V) Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Göran Kärrman (V)