Elin Hjelmestam (L)

Valkrets: Södermalm-Enskede
E-post: elin@hjelmestam.se

Vice ordförande (L) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare (L) Kommunfullmäktige
Ersättare (L) Storstockholms brandförsvar
Elin Hjelmestam (L)