Mario Moya Jeldres (KD)

Kvalitetssamordnare SLSO
E-post: mario.moya.jeldres@stockholm.se

Ersättare (KD) Bromma sociala delegation
Ersättare (KD) Bromma stadsdelsnämnd
Mario Moya Jeldres (KD)