Kerstin Denckert (V)


Ersättare-Org (OPOL) Enskede-Årsta-Vantörs Pensionärsråd
Suppleant (V) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
förtorendevald

Sök förtroendevald