Karl-Erik Jansson (OPOL)

Valkrets: Yttre Västerort

Ersättare-Org SPF Hässelby-Vällingby pensionärsråd
förtorendevald

Sök förtroendevald