Thomas Wihlman (C)

M.Sc, Ph.D, Kulturjournalist
E-post: thomas.wihlman@centerpartiet.se

Ledamot (C) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ledamot (C) Stiftelsen Strindbergsmuseet

Sök förtroendevald