Birgitta Lindén (OPOL)

Valkrets: Yttre Västerort

Ledamot-Org SRF Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
förtorendevald

Sök förtroendevald