Therese Lagerman (OPOL)

Valkrets: Yttre Västerort

Ledamot-Org (--) Hässelby-Vällingby råd för funktionshinderfrågor
Therese Lagerman (OPOL)