Thomas Ehrnström (V)

Valkrets: Södermalm-Enskede, Bromma-Kungsholmen, Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan, Östra Söderort, Västra Söderort, Yttre Västerort
Mobil: 0705476720
E-post: Ehrnstromthomas@gmail.com, thomas.ehrnstrom@stadshusab.se

Ledamot (V) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (V) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (V) Stockholmsmässan AB
Ersättare (V) Avfallsnämnden
Ersättare (V) Kommunfullmäktige
Suppleant (V) Stockholm Avfall AB
Suppleant (V) Stockholm Vatten AB
Suppleant (V) Stockholm Vatten och Avfall AB
Thomas Ehrnström (V)