Ingela Håkansson (S)

E-post: hakansson.ingela@gmail.com

Vice ordförande (S) Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
förtorendevald

Sök förtroendevald