Lina Hultman (V)

E-post: hultmanlina@hotmail.com

Ersättare (V) Idrottsnämnden
Suppleant (V) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
förtorendevald

Sök förtroendevald