Birgitta Björklund (OPOL)

Mobil: 070-26 08 246
E-post: majbirgitta.bj@gmail.com

Ledamot FR Hägersten-Älvsjö råd för funktionshinderfrågor
Birgitta Björklund (OPOL)