Carl-Henrik Caldaras (V)

E-post: carl-henrik.caldaras@svenskakyrkan.se

Ledamot (V) Skärholmens sociala delegation
Ersättare (V) Skärholmens stadsdelsnämnd
förtorendevald

Sök förtroendevald