Ninozka Toro (MP)

Valkrets: Östra Söderort
E-post: ninitoz@hotmail.com

Ersättare (MP) Kommunfullmäktige
förtorendevald

Sök förtroendevald