Joanna Abrahamsson (S)

Vice ordförande
Mobil: 0707811793
E-post: joannaabrahamsson@hotmail.com

Ersättare (S) Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma
Joanna Abrahamsson (S)