Joanna Abrahamsson (S)

Vice ordförande
Mobil: 0707811793
E-post: joannaabrahamsson@hotmail.com

Vice ordförande (S) Avfallsnämnden
Vice ordförande (S) Stockholm Avfall AB
Vice ordförande (S) Stockholm Vatten AB
Vice ordförande (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
Ersättare (S) Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma
förtorendevald

Sök förtroendevald