Truls Ljungström (M)

Mobil: 070 331 32 23
E-post: truls.ljungstrom@dbgy.se

Ersättare (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Äldrenämnden
Truls Ljungström (M)