Truls Ljungström (M)

Mobil: 070 331 32 23
E-post: truls.ljungstrom@gmail.com

Ledamot (M) Farstas hållbarhetsberedning
Ersättare (M) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Farstas sociala delegation
Truls Ljungström (M)