Truls Ljungström (M)

Mobil: 070 331 32 23
E-post: truls.ljungstrom@gmail.com

Ersättare (M) Farsta stadsdelsnämnd
Truls Ljungström (M)